لطفا صبر کنید ...

بررسی ساختار نظام معماری کشور مالزی

003_malasia.jpg

انجمن معماران مالزی و نهادها

بررسی ساختار نظام معماری کشور مالزی

انجمن معماران مالزی نهادی قانونی برای اعمال قانون 1967 معماران می باشد. عملکرد این انجمن در بخش 4 (1) قانون ذکر شده آمده است که شامل موارد زیر می باشد:

* ثبت معماران حرفه ای، معماران و نقشه کشان ساختمان

* ثبتِ دفاتر مشاوره ای معماری

* مقررات رفتارها و اصول انها

* برگزاری آزمون هایی برای ورود به حرفه

* اعتبار نامه های (مجوزهای) برنامه های معماری

*  گسترش و ارتقاء حرفه ی معماری

* معرفی حرفه ی معماری در هر برنامه ای در سطح داخلی و بین الملل


بررسی ساختار نظام معماری کشور مالزی

اعضای انجمن معماران

به منظور اینکه انجمن معماری بتواند وظایف قانونی خود را به صورت موثری در خصوص اعمال مقررات قانون معماری 1967 انجام دهند، وزیر کار، معماران حرفه ای و دیگر اعضای رتبه بالای حرفه ای را به عنوان اعضای انجمن تعیین کرد.

تیم حاضر اعضا عبارتند از :

* رییس

* اعضای انجمن

* مدیر امور (دفتر دار)

* دبیر اجرایی


معماران

1: هدفِ قانون:

هدف قانون رفتار حرفه ای، ارتقاء استاندارد رفتار حرفه ای و خود-انضباطی مورد نیاز برای معماران حرفه ای به نفع عموم می باشد.

2: پیروی از قوانین:

* یک معمار حرفه ای باید پیش از راه اندازیِ دفتر مشاوره ی معماری، نامِ پیشنهادی برای دفتر مشاوره ی معماری را به انجمن معماران ارائه دهد تا تاییدیه انها برای ان نام را بدست آورد.

* یک معمار حرفه ای باید شعبه ای دفتری مطابق با دستور العمل ها و بخشنامه های صادر شده توسط انجمن را تاسیس کند.

* تمامیِ سر برگ ها باید به ترتیب شامل نام مالک انحصاری، شرکا یا مدیران دارای مالکیت انحصاری، مشارکت یا همکاری، با عناوین و صلاحیت های مربوطه باشد

3: ادایِ صادقانه ی وظایف و تعهدات:

*یک معمار حرفه ای باید استاندارد حرفه ای از خدمات و صلاحیت در نواحی مرتبط با این کار حرفه ای را بوسیله ی  ارتقاء دانش و مهارت حرفه ایش به صورت مداوم ، حفظ کند.

* یک معمار حرفه ای باید تضمین کند که کارمندانش صلاحیت لازم را دارند و نظارتی به صورت مناسب بر روی کارشان که مطابق با استاندارد مورد انتظار و مقبول حرفه ای است، انجام می شود، و نباید با تقلب و یا فریبکاری اعتماد افرادی که با معمار حرفه ای و یا کارمندانش معامله میکنند را تضعیف کند.

4: صداقت حرفه ای:

* یک معمار حرفه ای در حین انجام حرفه اش نباید:

در هیچ حرفه یا تجارتی که با انجام مناسب و شایسته ی وظایف حرفه ایش تناقض داشته باشد، درگیر باشد و یا موقعیتی را در حرفه یا تجارتی در نظر داشته باشد و یا به صورت اگاهانه بپذیرد که منافع ان موقعیت در تضاد با وظایف حرفه ای باشد. مگر اینکه منافعش را به صورت کتبی به مشتریان اعلام کند.

* یک معمار حرفه ای اگر بساز بفروش یا سازنده ی یک قرارداد باشد، نباید به عنوان داور آن قرارداد عمل کند.

*یک معمار حرفه ای ممکن است به عنوان اپراتور نصب و راه اندازی یا پیمانکار عمل کند به شرطی که انجام چنین فعالیتهایی این قانون را نقض نکند.

5: احترام به حقوق مشروع و منافع دیگران:

* یک معمار حرفه ای نباید سعی در گرفتن جایِ شخص دیگری که تحت این قانون ثبت شده است و از قبل با مشتری ای همکاری داشته است، داشته باشد و همچنین نباید با شخص دیگری که تحت این قانون ثبت شده است رقابت کند تا کمیسیونی بوسیله ی کاهش هزینه ها یا به طُرق دیگری بدست آورد.

*ممکن است به یک معمار حرفه ای هزینه ای پرداخت شود بابت ارائه ی نظری مستقل بر کار معمار حرفه ای دیگری، به شرط اینکه مشتری از او درخواست کند و او مسئولیت چنین نظری را قبول کند.

*هیچ موردی در این قانون نباید یک معمار حرفه ای ، که مدیر شرکتی ثبت شده است، را از دریافت پاداش (اجرت) برای خدماتی که به عنوان مدیر ارائه می دهد، باز دارد.

*یک معمار حرفه ای باید همیشه با دیگر افراد ثبت شده تحت این قانون در یک سو عمل کند.


آزمون ورود به حرفه

در بخش 4 (1) قانون 19667 معماران، انجمن مورد نظر مسئولِ تعیین استانداردهای لازم برای ورود به حرفه ی معماری و برگزاری ازمون های مرتبط با ان می باشد. آزمون ها توسط شورای ازمون معماری مالزی برگزار می شود.

قسمت 1 و 2 آزمون: ازمون مورد نظر با هدف ارزیابیِ فارغ التحصیلان معماری که هنوز توسط انجمن ثبت نشده اند، انجام می شود.

قسمت 3 آزمون حرفه ای: این آزمون با هدفِ دستیابی به سطح مورد نیاز از مهارت، صلاحیت و کمال (بلوغ) انجام می شود که هر متقاضی باید این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند وظایف، مسئولیت ها و تعهدات حرفه ایش به عنوان یک معمار حرفه ای را انجام دهد. آزمون مهارت برای نقشه کش های ساختمانی: این آزمون با هدف ارزیابیِ صلاحیت متقاضی در جنبه های مختلف کاری به عنوان یک نقشه کش ساختمان ثبت شده، انجام می شود.

بررسی ساختار نظام معماری کشور مالزی


نهادهای مرتبط

Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM)موسسه ی معماران مالزیایی– موسسه ی حرفه ای ملی است که معرفی کننده ی معماران در مالزی است. PAM   در  سال 1920 به عنوان موسسه ی معماران مالایی تاسیس شد. در سال 1948 اسم و قانون این موسسه به اتحادیه ی جامعه ی معماران مالایی تغییر نام یافت (FMSA) که با موسسه ی رویال (پادشاهی) معماران بریتانیایی (RIBA)  مرتبط بود (پیوست). تغییر دیگری در نام این موسسه برای انعکاس استقلال ملی و ثبت تحت عنوان کنونی، هنگامی انجام شد که PAM در Registrar of Societies در 20 ژوئن سال 1967 ثبت شد.

این موسسه توسط شورای منتخبی اداره می شود که متشکل از رییس، جانشین رییس، معاون رییس ، دبیر افتخاری، صندوق دار (خزانه دار) افتخاری و 13 اعضای شورا. همچنین این شورا متشکل از Immediate Past President (ماموری در انجمن و عضو هیئت مدیره ی انجمن که همچنین عضو کمیته ی اجرایی است) ، تا 4 نفر رییس پیشین منتخب ، تا 3 نفر عضو غیر شرکتی منتخب و 4 نماینده ی منتخب از بخش ها. بیانیه ی هیئت این موسسه عبارتند از : ارتقاء پیشرفت معماری و حرفه ی معماری برای بهبود جامعه. موسسه قالبی ارائه می دهد تا اعضایش به صورت موثرتری عمل کنند؛ برای انجام دادن، اداره کردن حرفه معماری در چارچوب قانون conduct and scale of fees.


اهداف اصلی موسسه عبارتند از:

* ارتقاء و افزایش دانش، مطالعه و کار معماری

* ارائه ی سازمانی مرکزی برای معماران

* کمک و مشاوره به دولت، مقامات محلی و یا بخش های عمومی و خصوصی

* ارتقاء تعامل دوستانه و گفتمان میان معماران

* دستیابی به اطلاعاتی در خصوص مواردی که بر حرفه ی معماری تاثیر می گذارد و انتشار ان میان اعضاء

*  حفظ و نگهداری یکپارچگی و موقعیت حرفه ی معماری


شورای PAM  سال 2015-2014 :

 • جانشین رییس
 • معاون رییس جمهور
 • دبیر (وزیر) افتخاری
 • صندوق دار افتخاری
 • نایب ریس جمهور قبلی
 • رییس جمهور قبلی در شورا

 • اعضای شورا
 • کمیته ها
 • کمیته ی حل اختلاف جایگزین
 •  رییس
 •  اعضای کمیته

همکاری نظام مهندسی با دیگر ارگانها

آموزش و پرورش:

شناخت برنامه های معماری از دانشگاههای به رسمیت شناخته نشده ( شناخته نشده) به منظور داشتن متخصصان بیشتری برای کمک به تعالی

میراث فرهنگی :

* دستورالعمل هایی در خصوص UBBL  برای ساختمان میراث فرهنگی  Heritage

* کتابی در مورد معماری AB Hubbard  معماری اولیه ی مالایی.

امور بین الملل:

* آماده سازی اعضاء برای صادر کردن خدمات به خصوص در میان کشورهای آسِ آن | ASEAN

* برای تهیه یادداشت تفاهم

*تشویق به عضویت معماران | ASEAN انجمن بین المللی معماران در مالزی

 • .
رسانه های گروهی و انتشارات:

* برداشتن حق فروش انتشارات

* ارتقاء کار اعضاء در انتشارات بین المللی

* تکمیل انتشارات مالزیایی معماران در ماه ژوئن سال 2014


شیوه ارائه خدمات مهندسی

انواع خدمات:

دفتر مشاوره ی معماری باید تمامی و یا یکی از خدمات زیر را ارائه دهد:

a   : خدمات پایه (اولیه)

b   : خدمات تکمیلی

c   : خدمات بیشتر

.

مراحل خدمات پایه:

خدمات پایه ای که ممکن است توسط دفتر مشاوره ی خدماتی ارائه شود باید دارای تمامی و یا یکی از مراحل زیر باشد:

a  : فاز طراحی شماتیک

b   : فاز تهیه طرح

c   : فاز اسناد قرارداد

d   : فاز مدیریت و اجرای قرارداد

e   : فاز تکمیل نهایی


خدمات تکمیلی:

خدمات تکمیلی ای که در خدمات پایه گنجانده نشده است اما ممکن است توسط دفتر مشاوره ی معماری برای تکمیل خدمات پایه ارائه شود شامل موارد زیر می باشد:

a  : تصدیق اهداف مشتری، خلاصه و محدودیت های پروژه و مشاوره دادن به مشتری در خصوص نحوه ی دستیابی به این اهداف.

b  : بررسی و مشاوره ی مشتری در انتخاب مکان های پیشنهاد شده و مناسب بودن این مکان ها، و انجام و یا شرکت در انجام مذاکرات مربوط به آنها.

c  : آماده سازی و اصلاح خلاصه کار بهمراه مشاوره به مشتری و تفسیر اهداف مشتری برای دستیابی به خلاصه ای توافق شده برای پروژه.

d  : آماده سازی و مشخص کردن خطوط (طرح) کلی برنامه ریزی پروژه که شامل تخمین اولیه هزینه های مشاوره، برنامه ریزی مقدماتی پروژه و طرح اجرای ان، طرح جریان نقدی اولیه و برنامه ریزی منابع باشد.

e  : آماده سازی طرح مستر (اصلی) برای توسعه خانه سازی و یا دیگر طرح ها، که شامل برنامه ی طرح های اولیه، یرای بررسی توسط مقامات مربوطه ای است که منجر به آماده سازی برنامه های توسعه با جزییات کامل می شود. بر اساس برنامه ی طرح ها که توسط مقامات مربوط تصویب شده است، اجرای پروژه امکان پذیر می شود.

f  : آماده سازی نقشه ها برای توافق های خرید و فروش، هنگامی که مرتبط باشد.

g  : تایید و صادر کردن گواهینامه ها تکمیل مرحله تحت توافق نامه ی خرید و فروش میان مشتری و خریدار.

h  : ارائه ی خدمات داخلی از جمله آماده سازی نقشه های طرح، طرح های کاری و ساختمان سازی، جزییات و اسناد مناقصه، مدیریت قرارداد، نظارت بر کارها در طول مراحل اجرا، صادر کردن گواهی ها ی پرداخت وپذیرفتن چنین کارهایی از جانب مشتری هنگام تکمیلشان.

I : طرحی گرافیک و علایم در ارتباط با پروژه و ارائه ی تمامی خدمات لازم برای اجرای انها.


خدمات بیشتر:

خدمات بیشتر ای که ممکن است توسط دفتر مشاوره ی معماری تحت قراری جداگانه ارائه شود شامل موارد زیر می باشد:

a: خدمات مشاوره ای.

خدمات مشاوره ای که ممکن است توسط دفتر مشاوره ی معماری ارائه شود شامل موارد زیر می باشد:

*انجام چنین مطالعاتی که ممکن است برای پروژه و مرور آن با طرح های جایگزین مشتری و راه حل های ساختمانی لازم باشد، ارزیابی مزیت ها و معایب مربوطه، و مشاوره در خصوص تمامی جنبه های مربوطه برای دستیابی به تاییدیه های قانونی مورد نیاز برای اجرای پروژه.

*مشاوره ی به مشتری در صورت نیاز به مهندسی زئوتکنیک، عمران، سازه، مکانیک و برق، نقشه های کمیتی و دیگر خدمات مشاوره ای تخصصی، دعوت، دستیابی و ارزیابی گزارش ها و در صورت لزوم ارائه پیشنهاداتی به مشتری برای ملاقات با افرادی که چنین خدماتی را ارائه می دهند.

b: خدمات نقشه برداری و تحقیق.

c: خدمات توسعه و برنامه ریزی.

d: خدمات مشاوره ی مالی.

e: مذاکرات استثناء و خدمات مشارکت طولانی مدت.

f: خدمات مشاوره ی مدیریت پروژه

g: خدمات متفاوت.


هزینه خدمات مهندسی

هر گونه دفتر مشاوره ی معماری که به درخواست مشتری ای هر گونه خدمات مشاوره ای معماری که در بخش قبل مشخص شده است را انجام می دهد، نباید کمتر از نرخ حداقل هزینه مشخص شده  را مطالبه کند، به شرطی که هزینه های بالاتر، توسط کارشناس مخصوص کار دفتر مشاوره ی معماری، تجربی یا معتبر،  موجه دانسته شود، ممکن است با توافقی از قبل با مشتری مطالبه شود.

هزینه کار باید به صورت زیر مشخص شود:

a: برای کارهای تکمیل شده، مبلغ قرارداد اصلی، و در صورتیکه هر گونه تغییری در کار، هزینه ی نهایی باید در برگیرنده ی ان تغییرات باشد.

b: برای کارهای به مناقصه گذاشته شده ولی تحویل داده نشده، پایین ترین پیشنهاد مناقصه قابل قبول که دفتر مشاوره ای معماری با آن موافقت کرده باشد و مبلغ احتمالی پایین تر مشتری،

c: برای کارهایی که مناقصه ای برای انها دریافت نشده است، جدیدترین (آخرین) تخمین هزینه های توسط دفتر مشاوره ی معماری و یا دیگر مشاوران که توسط مشتری نیز پذیرفته شده باشد.

ضریب: ضریب برای افراد مربوطه به صورت زیر می باشد:

*3.0 برای مدیر، شریک و یا مالک انحصاری.

*2.4 برای افراد حرفه ای استخدام شده.

*2.2 برای افراد نیمه حرفه ای.

* 2.0 برای کارکنان اجرایی یا کارکنان فنی.


نرخ حداقل هزینه ها (حق الزحمه):

حق الزحمه های خدمات پایه:

1: دفتر مشاوره ی معماری ای که خدمات پایه را ارائه می دهند باید طبق حداقل نرخ حق الزحمه به صورت زیر باشد:

 a: کارها ابتدا باید تحت یک و یا تعداد بیشتری از سه طبقه بندی که در طرح مشخص شده است، باشد.

 b: نرخ حداقل دستمزد باید درصدی بر اساس هزینه ی کل کار به صورت زیر باشد:

 c: برای انواع ساختمان دارای ویژگی استثنایی و پیچیدگی همان طور که در قسمت 1 برنامه طبقه بندی شده است.


هزینه ی کل کارها/ حداقل درصد حق الزحمه

بررسی ساختار نظام معماری کشور مالزی

برای انواع ساختمانی با پیچیدگی متوسط نیاز به درجه ای متوسط از طراحی و جرییات پردازی دارد،همان طور که در بخش 2 طبقه بندی شده است.

بررسی ساختار نظام معماری کشور مالزی

 برای انواع ساختمان با ساده ترین ویژگی سودمندی همان طور که در بخش 3 طرح طبقه بندی شده است.

بررسی ساختار نظام معماری کشور مالزی


2: هنگامی که بیشتر از یک طبقه بندی انواع ساختمانی مشخص شده طبق طرح وجود داشته باشد، هزینه باید به صورت جداگانه برای هر یک انواع ساختمان با هزینه ی کل آیتم های اولیه، آیتم های متداول و زیر ساخت متناسب در میان طبقه بندی های متفاوت از پیچیدگی های انواع ساختمان، محاسبه شود،

3: بر طبق قانون محاسبه ی هزینه های قابل پرداخت برای کارهای تکراری باید به صورت زیر باشد:

a: برای ساختمان هایی به غیر از مسکونی

i: هنگامی که دفتره ی مشاوره ی معماری برای خدمات پایه وارد عمل شده است که شامل کارهای تکراری با هدف یک قرارداد ساختمانی ، که کارهای ساختمان ی ان در مکانی یکسان انجام می شود و با مدت زمان قرارداد مشابه ای، هزینه ها باید طبق موارد زیر محاسبه شود: جدول: واحد ساختمانی / درصد هزینه های مناسب بر اساس هزینه ی کل کار.

ii: هنگامی که دفتره ی مشاوره ی معماری برای خدمات پایه وارد عمل شده است که شامل کارهای تکراری با هدف قراددادهای ساختمانی جدا می باشد، که کارهای ساختمانی در ان باید در مکان های متفاوتی اجرا شود و یا با مدت زمان قراردادهای متفاوتی، هزینه های باید طبق موارد زیر محاسبه شود.

b: برای خانه سازی که طرح یک ساختمان در ساختمان سازی های واحدهای بعدی  در همان مکان تحت قرارداد ساختمانی واحدی اجرا می شود، که در ان قرارداد نقشه کشی های نوع استاندارد، مشخصات و دیگر اسناد مورد استفاده قرار می گیرد، هزینه ها باید طبق موارد زیر محاسبه شود:

4: هزینه ها برای کارهای تکراری همان طور که در قانون 3 مشخص شده است باید طبق محدودیت های زیر باشد:

a: هزینه ی کل ساختن یک واحد کامل باید به صورتیکه محاسبه شود که شامل هزینه ی کل تمامی کارهای پیمان کاران، لوازم و اتصالات پیش ساخته، نصب و خدمات داخلی، خدمات خارجی و مکان و خدمات زیر ساختی ای که برای سایت اصلی ای می باشد که تمامی واحدها برای آن ساخته می شوند و برای تمامی واحدهایی که تکرار می شود و بوسیله ی تعداد کل واحدهای تکرار شده، تقسیم می شود.

b: یک جفت ساختمانی که به صورت تا قسمتی به یکدیگر متصل هستند باید دو واحد در نظر گرفته شوند: c: یک واحد مشابه در یک ردیف خانه های ردیفی، خانه های  مغازه ای (خانه هایی که هم به عنوان مغازه و هم خانه مورد استفاده قرار می گیرد)، خانه های ادارای( خانه هایی همانند خانه های مغازه ایی که برای مقاصد اداری از انها استفاده می شود) یا کارخانه ها باید به عنوان یک واحد در نظر گرفته شوند.

هزینه های خدمات تکمیلی:

1: مطابق با قوانین 2، 3و 4، یک دفتر مشاوره ی معماری که هر یک از خدمات تکمیلی مشخص شده در قانون 13 را ارائه می دهد، باید، طبق توافق میان دفتر مشاوره ی معماری و مشتری، پرداخت شود:

a: بر اساس هزینه ی زمانی ضربدر مضرب یا

b: مبلغی یکجا برگرفته از تخمین زمانی که توسط دفتر مشاوره ی معماری به صورت ساعتی و یا نرخ کم شده از حقوق شخص استخدام شده توسط دفتر مشاوره ی معماری گذارانده می شود، برای ارائه ی خدمات تکمیلی ضربدر ضریب نامناسب.

2: هزینه ها برای اماده سازی نقشه کشی ها برای توافقنامه های فروش و خرید مشخص شده در بند13 (f) و برای تایید و صدور گواهی های مرحله ی تکمیل تحت توافقنامه ی فروش و خرید مشخص شده در بند13، باید به نرخ مشخص شده توسط هیئت باشد.

3: حداقل حق الزحمه برای ارائه ی خدمات طراحی داخلی مشخص شده در بند13 باید 10 درصد هزینه ی کل کار باشد.

4: حداقل هزینه ها برای ارائه ی خدمات طراحی علایم و طراحی گرافیک مشخص شده دربند13 باید 15 درصد هزینه ی کل کار باشد.

هزینه های خدمات بیشتر:

1:بر طبق قوانین 2 و 4، یک دفتر مشاوره ی معماری که هر یک از خدمات بیشتر مشخص شده در قوانین 15، 16، 17، 18، 19 و 20 باید طبق توافقنامه ی میان دفتر مشاوره ی معماری و مشتری باشد، و باید پرداخت شود:

a: بر اساس هزینه ی زمان ضربدر ضریب یا.

b: مبلغ یکجا بر گرفته از تخمین زمان گذرانده شده توسط دفتر مشاوره ی معماری به نرخ ساعتی و یا نرخ های کم شده از حقوق شخص استخدام شده توسط دفتر مشاوره ی معماری برای ارائه خدمات بیشتر ضربدر ضریب مناسب.

2: هزینه های برای آماده سازی طرح مستر (اصلی) بر طبق برنامه ی سازه ای تصویب شده و برنامه ی محلی مشخص شده در بند17 باید طبق توافقنامه ی میان دفتر مشاوره ی معماری و مشتری باشد، یا بر اساس هزینه زمان ضربدر ضریب مشخص شده در بند(1)

و یا مقدار کل بر گرفته از تخمینی بر اساس مساحت زمین، مساحت کف مفید و محدوده ی عملیات  .

3: حداقل هزینه ها برای خدمات مشاوره ی مدیریت پروژه مشخص شده در قانون 20، باید 3.5 درصد هزینه ی کل کار باشد.

4: حداقل هزینه ی برای خدمات طرح فضای سبز کاری مشخص شده در بند21

(a) باید 15 درصد هزینه کل کار باشد.

(b) خدمات طراحی روشنایی همان طور که در بند21 مشخص شده است

(d) باید 10 درصد هزینه ی کل کار باشد.

5: هزینه های انتصاب مشاوره متخصص با همکاری دفتر مشاوره ی معماری:

هزینه های انتصاب مشاوره متخصص برای کار با دفتر مشاوره ی معماری پیرو قانون 22باید مطابق توافق میان مشاوره ی متخصص و مشتری باشد.

 

 • نحوه کنترل خدمات مهندسی
 • داوری:در صورت هر گونه اختلافی میان معمار حرفه ای و مشتری، چه در طول ارائه ی خدمات و یا بعد از آن تحت شرایط توافق شده، یکی از طرفین باید اخطاریه ای به صورت کتبی به طرف دیگر داده و او را از مسئله ی مورد اختلاف اگاه کرده و درخواست حل موضوع را داشته باشد.* سپس طرفین باید داوری را تعیین کنند.

  * اگر نتوانند این کار را تا 14 روز بعد از اخطاریه انجام دهند، یکی از طرفین باید درخواستی کتبی را به رییس انجمن معماران تحویل داده تا او  شخصی را به عنوان داور تعیین کند، که حکم صادره نهایی بوده و هر دوی معمار و مشتری ملزم به اجرای آن می باشند.

  * هر دو طرف باید وجهی به مبلغ 5000 رینگیت پرداخت کنند، به عنوان پیش پرداخت اولیه برای هزینه داوری.

 • اختیارات بررسی و انتصاب کمیته ی انظباطی (1) هیئت باید منصوب کند: (a): یک عضو هیئت باید هر گونه سوء رفتاری و یا شکایتی علیه هر معمار حرفه ای، فارغ التحصیل معماری و یا دفتر مشاوره ی معماری را بررسی کند و

  (b) یک کمیته ی انضباطی متشکل از سه عضو هیئت، هیچکدام از این سه عضو نباید فردی باشد که برای مورد a منتصب شده است،  برای مدیریت جلسه مربوط به هر سوء رفتار و یا هر گونه شکایت ارجاع شده به این کمیته توسط عضو هیئتی که تحت بندa منتصب شده است.

  2: کمیته ی انضباطی می تواند دستور توبیخ کتبی، و یا ابلاغ جریمه ای که نباید بیشتر پنجاه هزار رینگت باشد، تعلیق برای مدتی که نباید بیشتر از دو سال باشد، کنسل کردن بازنشستگی را صادر کند، هر معمار حرفه ای و یا فارغ التحصیلی معماری و یا ترکیبی از این دو و یا بیشتر از موارد گفته شده، تحت هر هریک از شرایط زیر:

  (a): در صورت پیشنهاد و یا قبول هر گونه کمیسیونی که از نظر کمیته ی انضباطی کمیسیونی غیر قانونی باشد.

  (b) اگر در حال انجام وظیفه ی حرفه ای خودش، همزمان بدون افشا کردن این حقیقت به صورت کتبی به مشتری اش که مالک انحصاری، شریک، مدیر و یا عضو اصلی سهام دار در شرکتی است و یا نماینده ی هر شرکت تولید کننده و یا پیمان کاری و یا شرکت و تجارتی باشد و یا هر گونه منفعت مالی در ان کمپانی و یا شرکت و یا تجارت داشته باشد که از طرف مشتری اش با انها در حال معامله می باشد.

  (C) اگر مجوز ثبتش تحت این قانون تقلبی و دارای اطلاعات نادرست باشد.

  (d) اگر هر رفتار و یا عمل او از لحاظ کمیته ی قانونی ننگین و شرم آور در نظر گرفته شود.

  (e) اگر از نظر کمیته ی انضباطی مقصر در نقض و یا پیروی نکردن از هر یک از قوانین این قانون و یا هر قانونی به موجب ان شناخته شود.

 • (f) اگر در رعایت هر شرایط و یا محدودیتی که موظف به رعایت انها می باشد، کوتاهی کند. قوانین مالزی قانون 117: www.lam.gov.my20(g) اگر در گرفتن (کسب) و یا مشارکت در گرفتن و یا به صورتی عمدی جزئی در گرفتن تاییدیه هیئت برای مالکیت انحصاری ، شراکت و یا شرکت سهامی که به نام دفتر مشاوره ی معماری ثبت شده باشد، با تقلب و یا  با ارائه ی اطلاعات نادرست مشارکت داشته باشد.(h) اگر وجودِ هر حقیقتی و شرایطی را از هیئت و یا کمیته ی انضباطی پنهان کند و یا مشارکت در پنهان کردن ان داشته باشد که در صورت مشخص شدن ان حقیقت و یا شرایط، کمیته ی انضباطی ثبت مالکیت انحصاری ، شراکت و یا شرکت سهامی ای که او در انها دارای مالکیت انحصاری و یا شراکت و یا شرکت سهامی و یا سهام دار به صورت دفتر مشاوره ی معماری می باشد را کنسل می کند.

  (i) اگر شرایط و یا محدودیتی قرار داده شده توسط هیئت در هنگام ثبت مالکیت انحصاری و یا شراکت و یا شرکت سهامی و یا سهام دار به صورت دفتر مشاوره ی معماری را تحت بخش 7B و یا زیر بخش 7A نقض کند و یا در  انجام آن کوتاهی کند و یا مشارکتی در نقض هر یک از ان شرایط داشته باشد.

  (j) اگر موجب شود، یا اجازه دهد و یا دانسته هر گونه مالکیت انحصاری و یا شراکت و یا شرکت سهامی را داشته باشد که در انها او دارای مالکیت انحصاری و یا شراکت ومدیر و یا سهامدار باشد برای کار به عنوان دفتر مشاوره ی معماری پیش از ثبتش توسط هیئت

  (k) اگر موجب شود، یا اجازه دهد و یا دانسته هر دفتر مشاوره ی معماری که او در آن دارای مالکیت انحصاری، شراکت، مدیریت و سهامدار می باشد، بعد از اینکه کمیته ی انضباطی مجوز ثبتش را تحت بند7A (5) (cc) یا (dd) کنسل و یا تعلیق کرده باشد، به کار خود ادامه دهد.

  (l) اگر او برای جرایمی از جمله گواهینامه ی تقلبی، فساد اخلاقی و یا عدم صداقت در مالزی و یا جای دیگری مجرم شناخته شود.

 •  (m) اگر صلاحیت های او تحت بخش 10 از او سلب و یا کنسل شود توسط مقاماتی که این صلاحیت ها توسط انها کسب شده بود و یا اعطا شده بود.(n) اگر مشخص شود که صلاحیت عقلانی ندارد.(o) اگر ورشکسته شود

  (p) اگر مشخص شود که ظرفیت مورد نظر را ندارد و یا قادر به انجام وظایف حرفه ایش به نحو احسن نمی باشد.

  (3) کمیته ی انضباطی  نباید هیچ دستوری تحت زیر بخش (2)، بر پایه ی هر ظرایطی که در بند(a) تا (k) و یا (N) تا (p) زیر بخش (2) مشخص شده است را صادر کند، مگر اینکه معمار حرفه ای و یا فارغ التحصیل معماری که قرار است این دستور توسط کمیته ی انضباطی  برایش صادر شود، فرصت این را داشته باشد که به صورت شخصی و یا توسط وکیل دلایل خود را بیان کند.

  (4) عضوی از هیئت که تحت بند(1) (a) منتصب شده باشد می تواند به هدف تحقیقات: قوانین مالزی قانون 117. www.lam.gov.my21

  (a) نیازمند هر شخصی باشد، از جمله مالک انحصاری، شریک، مدیر، منشی و یا کارمند، تا از طرف او برای ادای سوگند و یا تصدیق شرکت کند و یا ان عضو سوگند را اجرا کند

  (b) نیازمند چنین شخصی برای انتشار کتاب، سند و یا مدرکی مر تبط با موضوع تحقیقی باشد که تحت نظارت آن شخص می باشد و یا تحت کنترل او.

  (5) هنگام اتمام تحقیقاتش، عضو هیئت که تحت بند(1) (A) منتصب شده است، باید گزارشی به همراه توصیه نامه اش را ، در صورت داشتن توصیه نامه، تحویل کمیته ی انضباطی برای بررسی دهد.

  •  (m) اگر صلاحیت های او تحت بخش 10 از او سلب و یا کنسل شود توسط مقاماتی که این صلاحیت ها توسط انها کسب شده بود و یا اعطا شده بود.(n) اگر مشخص شود که صلاحیت عقلانی ندارد.(o) اگر ورشکسته شود

   (p) اگر مشخص شود که ظرفیت مورد نظر را ندارد و یا قادر به انجام وظایف حرفه ایش به نحو احسن نمی باشد.

   (3) کمیته ی انضباطی  نباید هیچ دستوری تحت زیر بخش (2)، بر پایه ی هر ظرایطی که در بند(a) تا (k) و یا (N) تا (p) زیر بخش (2) مشخص شده است را صادر کند، مگر اینکه معمار حرفه ای و یا فارغ التحصیل معماری که قرار است این دستور توسط کمیته ی انضباطی  برایش صادر شود، فرصت این را داشته باشد که به صورت شخصی و یا توسط وکیل دلایل خود را بیان کند.

   (4) عضوی از هیئت که تحت بند(1) (a) منتصب شده باشد می تواند به هدف تحقیقات: قوانین مالزی قانون 117. www.lam.gov.my21

   (a) نیازمند هر شخصی باشد، از جمله مالک انحصاری، شریک، مدیر، منشی و یا کارمند، تا از طرف او برای ادای سوگند و یا تصدیق شرکت کند و یا ان عضو سوگند را اجرا کند

   (b) نیازمند چنین شخصی برای انتشار کتاب، سند و یا مدرکی مر تبط با موضوع تحقیقی باشد که تحت نظارت آن شخص می باشد و یا تحت کنترل او.

   (5) هنگام اتمام تحقیقاتش، عضو هیئت که تحت بند(1) (A) منتصب شده است، باید گزارشی به همراه توصیه نامه اش را ، در صورت داشتن توصیه نامه، تحویل کمیته ی انضباطی برای بررسی دهد.

   •  (6) شخص، از جمله مالک انحصاری، شریک، مدیر؛ منشی و یا کارمند، مگر در حالتی که دلیلی منطقی داشته باشند، باید:(a) در صورت نیاز شرکت کند و مدارک لازم را ارائه دهد.(b) صادقانه و کامل به سوالات مطرح شده در خصوص تحقیق پاسخ دهد.

    (c) در صورت درخواست عضو هیئت که تحت بند(1) (a) منتصب شده است، هر گونه کتاب، سند و یا مقاله ای ایجاد کند. 15B (لغو شده توسط قانون A1159)

    • کمیته ی کار حرفه ای
    • رییس، نائب رییس،  اعضای کمیته. کمیته کار حرفه ای،  پیرو رییس PAM و شوراری آن با هدف بهتر کردن حرفه ی معماری، موارد زیر را انجام می دهد:بیانیه ی ماموریت:  افزایش و تقویت ظرفیت اعضاء در تمامی جنبه های عملی.استراتژی:  برای مدیریت منابع PAM در موارد کار حرفه ای از جمله طراحی، مدیریت پروژه، مدیریت قرارداد و توسعه ی طراحی ساخت.

     دامنه ی کارها:

      * ارزیابی تصویر PAM از طریق جلسات عمومی دیدار با معماران.

     * صادر کردن اطلاعیه های PAM برای اعضاء. آماده سازی اطلاعیه های بر اساس سوال و جوابهای پرسیده شده ی متداول (FAQ) در جلسات عمومی دیدار با معماران.

     * ارائه ی کمک مشاوره ای برای اعضاء کاری و یا عمومی از طریق پاسخ کتبی به سوالات.

      

     • اهداف کمیته:آموزش BIM: برای تاسیس مرکز آموزش BIM در PAM با اهداف زیر:
      • ایجاد آگاهی و ارتقاء سازگاری میان اعضاء BIM.
      • توسعه ی برنامه ی آموزشی و استانداردهای مالزی برای BIM.

      مورد بررسی قرار دادن و حل مسابلی که بر حرفه ی معماری تاثیر گذار می باشند:

      • ارائه ی برنامه ریزی توسط معماران.
      • ارائه ی OSC
      • ارائه ی الکترونیکی
      • نرخ هزینه ها. واریز هزینه به lam.

      گردهمایی کار حرفه ای: دو گردهمایی کار حرفه ای، یکی در ماه ژوئن (که بر پا شده است) و دیگری در ماه دسامبر 2014.

      راهنمای کار: برای تکمیل راهنمای کار معماران PAM و با کتاب راهنما.

      آموزش Clerk of works یا COW:  برای تکمیل برنامه و بخش های آموزش COW PAM .( Clerk of works: که اغلب به اختصار COW نوشته می شود، توسط معمار و یا مشتری در محل ساختمان سازی انجام می شود؛ نقش اصلی ان نشان دادن منافع مشتری در رابطه با تضمین این موضوع می باشد که کیفیت مواد ساختمانی و نحوه ی اجرای کار مطابق با اطلاعات طرح از قبیل مشخصات و نقشه کشی مهندسی می باشد، بعلاوه ی مشخص کردن استاندارهای کیفیتی)


      • منبع و ماخذ:

       ARCHITECTS ACT 1967

       ARCHITECTS RULES 1996

       ARCHITECTS (SCALE OF MINIMUM FEES)

       ARCHITECTS (SCALE OF MINIMUM FEES ) RULES 1986

       ARCHITECTS (SCALE OF MINIMUM FEES) RULES 2010

       Board of Architects Malaysia

       LEMBAGA ARKITEK MALAYSIA

       Malaysian Institute of Architect

       www.lam.gov.my

       www.pam.org.my


پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری نشانه گذاری شده اند *


logo-white-footer

خلق طرح های نوآور با بهره مندی از مشارکت مهندسان حرفه ای قابل اجراست. توسعه ایده پردازی در طراحی معماری مبتنی بر بازنگری سبک های معماری گذشته و نوین از طریق تعامل و همفکری خبرگان این صنعت است. مهمترین ویژگی ما آن است که تصمیم به نوآوری در این صنعت را با تکیه بر سلیقه، علاقه و شیوه های زندگی مشتریان خود خواهیم گرفت.

آمار بازدیدکنندگان

 • 20
 • 16
 • 73
 • 24
 • 10,771
 • 13,239
 • 6,246
 • شهریور 14, 1402

کلیه حقوق این سایت برای مهندس سمانه طبایی زاده محفوظ می باشد